Traplift WMO vergoeding

Eigentraplift.nl is de website waarop u meer kunt lezen over het kopen
van een eigen traplift. Wij willen u met prijs- en informatiegidsen
van dienst zijn. Een traplift zorgt ervoor dat u zelfstandiger en
veiliger kunt blijven wonen.

Een traplift is een grote aankoop, die helaas voor veel mensen niet te betalen is. Om ook deze mensen van een traplift te kunnen voorzien is de Wmo opgezet. De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) financiert voorzieningen die ervoor zorgen dat mensen langer zelfstandig thuis kunnen blijven wonen. Een traplift is een voorziening die onder de Wmo valt. Maar hoe weet u of u hiervoor in aanmerking komt en hoe ziet de procedure eruit? U komt erachter op deze pagina!

Kom in contact met traplift experts

De Wmo kort uitgelegd

De Wet maatschappelijke ondersteuning is een vergoeding die beschikbaar wordt gesteld om een woning aan te passen. De Wmo wordt onderverdeeld in twee categorieën: ondersteuning in natura en het persoonsgebonden budget. Laat u uw zorg regelen door de gemeente? Dit heet ook wel ondersteuning in natura. Krijgt u een bedrag toegekend om zelfstandig een traplift aan te schaffen? Dit is het persoonsgebonden budget (pgb).

Lees meer over de Wmo op de website van de Rijksoverheid.

traplift wmo

U kunt zelf kiezen of u zorg in natura of een persoonsgebonden budget wilt ontvangen. Vindt u het teveel gedoe om een traplift uit te zoeken en een afspraak te maken met een monteur? Dan kunt u het beste kiezen voor zorg in natura. Een nadeel hiervan is dat u niet zelf kunt kiezen welke traplift u ontvangt. Vindt u het leuk om zelf een traplift uit te kiezen en bent u hiertoe in staat? Dan kunt u het beste voor het persoonsgebonden budget kiezen.

Voorwaarden voor de Wmo

Wanneer u een traplift kopen wilt met de Wmo, is het goed om te weten dat u deze vergoeding niet zomaar toegekend krijgt. Een van de eisen voor de Wmo is dat u met de aanpassingen in uw woning jaren langer zelfstandig thuis kunt blijven wonen. Ziet de gemeente hierin obstakels, bijvoorbeeld door drempels op de bovenverdieping, waardoor er op de lange termijn geen oplossing geboden wordt? Dan is de kans groot dat u de Wmo niet toegekend krijgt. De gemeente kijkt dan naar een andere oplossing die beter past in uw situatie.

Of u de Wet maatschappelijke ondersteuning toegekend krijgt, is niet afhankelijk van uw inkomen. Gemeenten mogen namelijk geen inkomensgrens stellen aan de Wmo. Wordt uw aanvraag hierdoor toch afgewezen? Dan kunt u hier bezwaar tegen maken. Dit dient uw bezwaar binnen zes weken bij de gemeente in te dienen.

Waar kunt u de Wmo aanvragen?

De overheid heeft de gemeenten de opdracht gegeven om ervoor te zorgen dat hun inwoners zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. Het is dus de gemeente die verantwoordelijk is voor de uitvoering van de Wmo. Denkt u dat u in aanmerking komt voor deze regeling? Dan kunt u terecht bij een Wmo-loket in uw gemeente. U kunt vaak gemakkelijk een Wmo-aanvraag doen door een formulier in te vullen op de website van de gemeente. Wilt u uw aanvraag liever telefonisch regelen? Dan kunt u bellen met uw gemeente. U kunt ook altijd uw wijkteam contacteren voor meer informatie over de Wmo of als u graag hulp wilt bij uw aanvraag.

Hoe ziet de Wmo-procedure eruit?

Wanneer u een Wmo-aanvraag hebt gedaan, buigt een consulent zich over uw aanvraag. Hij plant een afspraak in om uw aanvraag te bespreken. Vindt een consulent tijdens dit gesprek dat een andere oplossing beter past in uw situatie? Dan wordt dit tijdens dit gesprek uitgebreid besproken. Vervolgens gaat er een beslistermijn van gemiddeld acht tot twaalf weken in. In deze termijn beslist de consulent of u de Wmo vergoeding krijgt toegekend. De beslistermijn verschilt per gemeente.

De eigen bijdrage

De vergoeding voor een traplift is helaas niet kosteloos. Als u de Wmo toegekend krijgt, start u in de meeste gevallen ook met het betalen van een eigen bijdrage. Deze eigen bijdrage wordt geïnd door het CAK. Dit is een instelling die regelingen uitvoert in opdracht van de overheid.

De eigen bijdrage bedraagt maximaal €19,- per maand. Wat u uiteindelijk betaalt, verschilt per gemeente. Sommige gemeenten hebben een minimaregeling, waardoor gezinnen met een laag inkomen minder eigen risico hoeven te betalen. Deze eigen bijdrage betaalt u totdat u uw voorziening heeft afbetaald, tot u verhuist naar een andere woning of tot u overlijdt.

Vergelijk vrijblijvend prijzen van een traplift

Hebt u de Wmo toegekend gekregen of wilt u simpelweg meer informatie over de prijzen van een traplift? Dan kunt u via deze website vrijblijvend een offerteaanvraag doen. Wanneer u offertes aanvraagt, nemen we contact met u op om de benodigde gegevens te verzamelen. Vervolgens ontvangt u meerdere offertes, die u met elkaar kunt vergelijken. Zo vindt u altijd een traplift die voldoet aan uw eisen. Vraag nu uw offertes aan en zet de eerste stap naar meer zelfstandigheid!

Vergelijk prijzen van traplift leveranciers

Thumbs up!

Klanten zijn blij met ons!

Een klantreview wordt altijd geanonimiseerd en helpt anderen de juiste beslissing te maken.


Dit zeggen anderen!

Heldere uitleg over de WMO vergoeding voor trapliften.

– Gerda uit Steenwijk

Goede informatie en dito offerteservice!

– Bauke uit Heerenveen